FIL Open 2022 Klubbmeisterskap

Fil Open 2022 vil benytte følgende banelayout

Fil Open 2022

FIL Open 2022 Klubbmeisterskap

Antal meter du må gå for å bli ferdig med to runder er ikkje oppmålt og kan variere mellom kvar spelar. Metermålet vil vi bruke att nå den endelige bana står heilt klar med skilt, så vi legg uvissa om meter inn i bana sine mange utfordringar. Par derimot, har vi satt til denne midlertidige bana.

Par totalt er 60

Takk til vore sponsorar som i år fekk minimalt med tid til å grave fram skattar å dele ut. Vi er takknemlege for kvar og ein-hjertehjerte!!

 

Last ned caddybok

1 kart
Hull: 1
Lengde: 51 m
Par: 3
Info:

Dobbel mando. Kast må mellom pilane. Ved bom, kast fra tee med eit straffekast.

 

2 kart
Hull: 2
Lengde: 48 m
Par: 4
Info:

Dobbel mando. Til høgre fo mandopil og til venstre for den doble strømstolpen. Ved bom, kast frå DZ med eit straffekast.

3 kart
Hull: 3
Lengde: 32 m
Par: 3
Info:

Mando. Ved bom, kast frå tee med eit straffekast. OB på all asfalt. Kast vidare meid eit straffekast der disk gjekk ut.

4 kart
Hull: 4
Lengde: 138
Par: 4
Info:

Dobbel mando. Ved bom, kast frå DZ med eit straffekast. OB over gjerdet til høgre. Kast vidare der disk gjekk ut med eit straffekast.

5 kart
Hull: 5
Lengde: 78
Par: 3
Info:

Trippel mando. Ved bom, kast frå DZ med eit straffekast.

6 kart
Hull: 6
Lengde: 83
Par: 3
Info:

Trippel mando. Ved bom, kast frå DZ med eit straffekast. OB over mur bak korg.

7 kart
Hull: 7
Lengde: 35
Par: 3
Info:

OB bak korg over mur. Kast vidare der disk gjekk ut med eit straffekast.

8 kart
Hull: 8
Lengde: 60
Par: 3
Info:

Mando. Ved bom, kast fra tee med eit straffekast.

9 kart
Hull: 9
Lengde: 50
Par: 3
Info:

OB på og over sti til høgre. Kast vidare med eit straffekast der disk gjekk ut.

10 kart
Hull: 10
Lengde: 57
Par: 3
Info:

OB i vatn. Kast vidare der disk gjekk ut med eit straffekast.

11 kart
Hull: 11
Lengde: 70
Par: 4
Info:

OB bak korg. Kast vidare der disk gjekk ut med eit straffekast.

12 kart
Hull: 12
Lengde: 70
Par: 3
Info:

Mando. Ved bom, kast frå DZ med eit straffekast. OB bak korg og i vatn. Par 3 DZ

13 kart
Hull: 13
Lengde: 68
Par: 3
Info:

OB over sti til venstre og bak korg. Kast vidare med eit straffekast frå der disk gjekk ut.

14 kart
Hull: 14
Lengde: 90
Par: 4
Info:

Mando. Ved bom, kast frå DZ med eit straffekast. OB bak korg.

15 kart
Hull: 15
Lengde: 47
Par: 3
Info:

OB i vatn og på bru. Kast vidare frå der disk gjekk ut med eit straffekast.

16 kart
Hull: 16
Lengde: 81
Par: 4
Info:

Mando. Ved bom, kast fra DZ med eit straffekast.

17 kart
Hull: 17
Lengde: 138
Par: 4
Info:

Dobbel mando. Ved bom, kast frå DZ med eit straffekast.

18 kart
Hull: 18
Lengde: 54
Par: 3
Info:

OB-øy. Disk må ligge god på øy. Ved bom, kast frå DZ med eit straffekast.