Teaser - Hol 17

Baby steps

Teaser - Hol 17

Det går framover med oss sjølv om det ikkje går i ei rasande fart :)
Vi har nyleg fått saga siste fairway på hol 22 so der gjennstår litt rydding. Ellers er alle andre fairway'a grovrydda. Ei lita ykt med ryddesag gjer nok susen for å få vekk dei miste vekstane.

 

Som bilete viser har vi og byrja på tee'ane. Dei aller fleste tee's er bygd so det gjenstår no å settje dei ut. Dette er noko som vil bli gjort no framover. I tillegg kjem der snart korger som vi også skal få satt ut.

So det nermar seg smått om seint og vi håpar at enkelte hol skal stå klar til prøvekasting snart :)

tee_17